ΚΑΡΙΕΡΑ

Ρόλος εργασίας: Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 
Αριθμός κενών θέσεων: Δύο
Είδος σύμβασης: Μόνιμη
Ώρες: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύμης 3  Αθήνα 10446
Οικονομική Αποζημίωση: Διαπραγματεύσιμη


Η General Cover  (η οποία είναι μεσίτης ασφάλισης και αντασφάλισης ) αναζητά  δύο Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές  για το γραφείο της στην Αθήνα . Οι  υποψήφιοι  πρέπει να διαθέτουν μεταβιβάσιμο  χαρτοφυλάκιο  επιχειρηματικών κινδύνων  ή  σχέδιο μεταφοράς παραγωγής το οποίο πρέπει να έχει σημαντικό μέγεθος. Θα τους παρασχεθεί  βοήθεια για την τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου  στις αγορές των  Lloyd's  ή άλλης Διεθνούς Αγοράς  και θα τους παρασχεθεί πλήρης υποστήριξη γραφείου. Η οικονομική αποζημίωση είναι άμεσα ανάλογη με την παραγωγή και άλλα διαθέσιμα οφέλη. Θα υποστηριχθεί επίσης κάθε   προσπάθεια  για νέες εργασίες .

We are proud to be an approved at: