Υγειονομική περίθαλψη, βιοεπιστήμες & Κλινικές Δοκιμές

Υγειονομική περίθαλψη, βιοεπιστήμες & Κλινικές Δοκιμές

Νοσοκομεία , κλινικές , Επαγγελματική & Γενική αστική ευθύνη

Λαθών & και Παραλείψεων

τρομοκρατία αστική ευθύνη

Απόρρητο και ασφάλεια αστική ευθύνη

Επαγγελματική &, Γενική αστική ευθύνη

Διάφορες Επαγγελματικές ομάδες, Γενική & συλλογική αστική ευθύνη σε νοσοκομεία, κλινικές.

Κλινικές

Γιατροί & Ιατρικές ομάδες

Μακροχρόνια φροντίδα / γηροκομεία και φροντίδα υγείας στο σπίτι

Κλινικές δοκιμές , παρέχουμε ειδικούς να δημιουργήσουν αποκλειστικά προγράμματα ασφάλισης των φαρμακευτικών, χημικών, ιατρικών συσκευών και της βιοχημίας . Βιομηχανίες . Την ευθύνη των κλινικών δοκιμών.

We are proud to be an approved at: