Τρομοκρατία και πολιτική βία

Τρομοκρατία και πολιτική βία

Παγκόσμιο πόλεμο, την τρομοκρατία και την πολιτική κάλυψη βίας

Ο πόλεμος και οι απεργίες , κάλυψη για τον κίνδυνο διαμετακόμισης, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων και υπεράκτιων διελεύσεων Κατασκευαστικά έργα, για την / περίοδο ανέγερσης εως και την πλήρη κατασκευή

Την ευθύνη της τρομοκρατίας από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων κάλυψη υλικών ζημιών για το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς για χερσαία ή θαλάσσια περιουσιακά στοιχεία

Συγκεκριμένη ευθύνη και τον έλεγχο των δαπανών και επιπλέον κάλυψη , που απορρέουν από την τρομοκρατία και την πολιτική βία

Χημικές, βιολογικές και καλύψεις πυρηνικής τρομοκρατίας Κάλυψη ακύρωσης εκδήλωσης Διακοπή Εργασιών

We are proud to be an approved at: