Περιουσία

Περιουσία

Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες)

Επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου,

Ορυχεία / μεταλλουργικών εργασιών, σιδήρου και χάλυβα

Χαρτοπολτός και χαρτί

Οργανικά και ανόργανα χημικής παραγωγής

Μεγάλα εμπορικά χαρτοφυλάκια ακινήτων

Κατασκευαστές αυτοκινήτων και υπηρεσίες

Έργα πολιτικού μηχανικού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δε περιορίζονται σε, τους δρόμους, τα φράγματα και γέφυρες)

Η επεξεργασία τροφίμων / υφάσματα

Υψηλή τεχνολογία - ημιαγωγών, ηλεκτρονικών βιομηχανιών

We are proud to be an approved at: