Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου & Υποδομών

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου & Υποδομών

Εξελιγμένα προγράμματα και λύσεις στην αγορά

Προϊόντα που διατίθενται για μεμονωμένες περιπτώσεις ή μεγάλους οργανισμούς

Ευρύ φάσμα , συμπεριλαμβανομένων των μελών, τις πόλεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι αρχές διαμετακόμισης, συνεδριακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια και υπηρεσιών κοινής ωφελείας

We are proud to be an approved at: