Ναυτιλία

Ναυτιλία

παρέχουμε μια ολοκληρωμενη και δημιουργική γκάμα προϊόντων:

Ανάδοχοι έργων:

κοιτασμάτων πετρελαίου Υπηρεσίες

Υποθαλάσσιος Υπηρεσίες

ανοικτής θαλάσσης Γεωτρήσεις

Liftboat Μεταφοράς

Κατάδυση για Επιχειρήση

ανοικτής θαλάσσης Εφοδιασμού Σκάφη & Σκάφη εργασίας

Λιμεναρχεία & Τερματικoί σταθμοί

Ποντοπόρο πλοίο

Χερσαίες River Ρυμουλκό Barge & για Επιχειρήση

Εκβάθυνση / Wet Τεχνικά Γραφεία & Εταιρίες

Εμπορικών Επιχειρήσεων Ψάρεμα

Σκαφών & ανοικτής θαλάσσης

Κατασκευή Ναυπηγείου

We are proud to be an approved at: