Μεταφορές

Μεταφορές

Καλύπτουμε τους ακόλουθους τομείς της βιομηχανίας:

Εμπόριο πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των βασικών προϊόντων Γεωργία

Βιομηχανία & βαριά βιομηχανία

Λιανικής πώλησης, εταιρείες διανομής και logistics

Πρωτοβάθμια και πλεονάζουσα "αποθήκευση μόνο" τοποθετήσεις

Βιομηχανίες Hi-tech & βιο-τεχνολογίας

Βιομηχανίες Τροφίμων , ποτών , συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων ή ελεγχόμενης θερμοκρασίας

Μεγάλα διεθνή προγράμματα φορτίου

Παγκόσμια διακίνηση των αποθεμάτων

Παγκόσμια διακοπή των συναλλαγών

Πρωτοβάθμια και επιπλέον της αποθήκευσης απώλεια

Το φορτίο (συμπερ. Του πολέμου στην ξηρά και πολιτική βία)

We are proud to be an approved at: