Εγγυήσεις

Εγγυήσεις

Τυπικό Τομείς:

κατασκευών, της μηχανικής, η εξωτερική ανάθεση, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη συντήρηση και την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγυήσεις προκαταβολών

κατακράτησης ομόλογα

εγγύηση ομόλογα

Συνταξιοδοτικά ελλείμματα εγγυήσεις

Ο παροπλισμός των ομολόγων (πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης)

Δεσμευμένη εγγυήση διατήρηση

Τελωνεία εγγυήσεις / εισαγωγής

Ταξιδιωτικά ομόλογα (ταξιδιωτικά γραφεία)

Αγροτικής εγγυήσεις , οργανισμό πληρωμών

Εγγυήσεις Οργανισμού Περιβάλλοντος

Ομόλογα προσφυγών

Επέκταση εγγυήσεων

We are proud to be an approved at: