Ατύχημα και υγεία

Ατύχημα και υγεία

Η πείρα μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων:

Προσωπικά Ατυχήματα

Επιχειρήσεις & Ταξίδια για προσωπικούς λόγους /Ατυχημάτων

Πόλεμος και τρομοκρατία

Σπορ & Ψυχαγωγία

Τυχαίο θάνατο

Επείγουσα διακομιδή ασθενών / επαναπατρισμού

Περίθαλψη

ομαδικά ζωής

Ολική προσωρινή ανικανότητα

Παρέχουμε λύσεις για:

Πολυεθνικές / ΜΚΟ και διακυβερνητικούς οργανισμούς

Επαγγελματικές ενώσεις και ομάδες συγγένειας

Επαγγελματικών αθλητικών ομάδων

Ψυχαγωγία / το προσωπικό της βιομηχανίας

We are proud to be an approved at: