Αεροπορικοί κίνδυνοι

Αεροπορικοί κίνδυνοι

Αεροσκάφη, κέλυφος και την ευθύνη προς τρίτους

Τους κινδύνους πολέμου

Η ευθύνη του αεροδρομίου

Την ευθύνη των εργοδοτών

Κάλυψη για φορείς συντήρησης και οργανισμούς μηχανικών

Προσωπικά ατυχήματα

Ιδιοκτήτες jet και των φορέων εκμετάλλευσης των κινδύνων

Ελικόπτερα , στόλους και μεμονωμένους ιδιοκτήτες

απώλεια της άδειας πιλότου

Ευθύνη προϊόντος

We are proud to be an approved at: