Εκτεταμένες εγγυήσεις αυτοκινήτων

Εκτεταμένες εγγυήσεις αυτοκινήτων

Η εκτεταμένη εγγύηση προσφέρεται σε κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους για όλους τους τύπους καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων. Η ασφαλιστική προστασία καλύπτει όλες μηχανικές και ηλεκτρικές βλάβες σε οχήματα ηλικίας έως 10 ετών. Σε περίπτωση απρόσμενης βλάβης, το κόστος της επισκευής καλύπτεται από το ποσό ασφάλισης που εγγυάται από το Ασφαλιστικό Ίδρυμα.

We are proud to be an approved at: