Ασφάλιση προστασίας τιμών

Prostasia Timon01

Όλοι μας είχαμε αυτή την άτυχη εμπειρία να κάνουμε μια μεγάλη (ή μικρή) αγορά και στη συνέχεια να βρούμε το ίδιο προϊόν λίγες μέρες αργότερα για πολύ λιγότερο από ό,τι πληρώσαμε γι' αυτό.

Αυτό που δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε είναι ότι υπάρχουν ασφαλιστικά προϊόντα που μερικές φορές μπορεί να σας επιστρέψουν τη διαφορά σε αυτή την ειδική περίπτωση.

We are proud to be an approved at: