Ασφάλιση Επέκταση Εγγύησης Οικιακών Συσκευών

Ασφάλιση Επέκταση Εγγύησης Οικιακών Συσκευών

12 μήνες επέκταση της εγγύησης του κατασκευαστή στις οικιακές συσκευές (η οποία μπορεί να είναι 12 ή 24 μήνες κατ 'ανώτατο όριο).

We are proud to be an approved at: