Ασφάλιση απαλλαγής πληρωμής Ασφαλίστρου

Ασφάλιση απαλλαγής πληρωμής Ασφαλίστρου

Καλύπτει την καταβολή του ασφαλίστρου για ασφάλειες αυτοκινήτου ή κατοικίας εάν ο πελάτης δεν εργάζεται λόγω ατυχήματος, ασθενείας, νοσηλείας ή ανεργίας.

We are proud to be an approved at: