Ασφάλιση απαλλαγής ενοικιαζόμενου οχήματος

Ασφάλιση απαλλαγής ενοικιαζόμενου οχήματος

Όταν νοικιάζετε αυτοκίνητο, μπορείτε να είστε υπεύθυνοι για μια πολύ υψηλή απαλλαγή , μερικές φορές ίση με ολόκληρη την αξία του αυτοκινήτου. Ευτυχώς, υπάρχουν συνήθως περισσότεροι από ένας τρόπος για να περιορίσετε τον οικονομικό σας κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος.

Η κάλυψη παρέχεται για απώλεια ή ζημιά στο Αυτοκίνητο Ενοικίασης , συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από σύγκρουση του αυτοκινήτου με άλλο αντικείμενο σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Αυτή η κάλυψη είτε θα πληρώσει, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει την κατεστραμμένη ιδιοκτησία.

We are proud to be an approved at: