Ασφάλιση Αντικατάστασης Οχήματος

Ασφάλιση Αντικατάστασης Οχήματος

Η ασφάλιση παρέχει κάλυψη για ένα όχημα αντικατάστασης, όταν το όχημα σας έχει υποστεί ζημιά πέρα από την επισκευή μετά από ατύχημα , πυρκαγιά, μη ανακτηθείσα κλοπή ή απόπειρα κλοπής. Το όχημα αντικατάστασης συνήθως παρέχεται για περίοδο 14-28 ημερών

We are proud to be an approved at: