Αντικατάσταση ελαστικών

Αντικατάσταση ελαστικών

Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για την επισκευή ή την αντικατάσταση έως και 5 ελαστικών (συμπεριλαμβανομένων χειμερινών ελαστικών) που έχουν υποστεί τυχαία ή κακόβουλη ζημιά - κεραυνό, τρύπημα.

We are proud to be an approved at: